Różnice między etyką a moralnością

etyka-moralnosc

Sprawdź czym się różni etyka od moralności:

Chociaż są to różne pojęcia, często są mylone lub stosowane zamiennie. Używanie określeń  tych wywołuje wiele niejasności i wymaga ustalenia znaczeń, w jakich są one stosowane. Bo przecież „kodeks etyczny” i „ kodeks moralny” czy „poziom etyczny” i „poziom moralny” to nie zawsze to samo.

Moralność

Przez pojęcie moralności rozumiemy ogół poglądów, ocen, norm i wzorów osobowych ukształtowanych historycznie i kulturowo. Normy te regulują całokształt stosunków między jednostkami, grupami i ich wzajemnych interakcjach z punktu widzenia dobra i zła, słuszności i krzywdy, prawości i podłości. Moralność to pewne poglądy i przekonania moralne grupy społecznej, bądź jednostki. Poglądy te przekładają się na zachowania społeczne i reguły współżycia reprezentowane przez omawiany obiekt.

Etyka

Etyka to dyscyplina naukowa, zajmująca się moralnością. Jest teoretycznym ujęciem moralności. Próbą rozprawy między tym co dobre i złe, słuszne i krzywdzące, prawe i podłe. W praktyce jednak pojęcia te stosowane są zamiennie. Należy pamiętać jednak, że moralność jest czymś głębszym, czymś czego nie można się nauczyć, czymś co wynika z głębi człowieka (grupy) i jego potrzeb wraz z postrzeganiem dobra i zła. Etyka, jako nauka, za przedmiot badań wybrała sobie właśnie ludzkie zachowanie w kontekście postępowania. Jest to coś czego można się nauczyć, wypracować. Oznacza to, ze człowiek może postępować etycznie, jednak nie reprezentuje wysokiego poziomu moralnego, gdy wiedza ta nie jest poparta przekonaniem o słuszności własnej postawy.

Podsumowując…

 1. Moralność jest uwarunkowana historycznie i kulturowo
 2. Etyka jest nauką o moralności

5 Thoughts to “Różnice między etyką a moralnością”

 1. s

  Nie zbyt bardzo rozumiem czemu ktoś postępujący etycznie nie wykazuje wysokiego poziomu moralnego. Przecież jeśli postępuje etycznie, to znaczy, że zgłebił moralność od tej naukowej strony (czyli obiektywnej) i teraz jego przekonania nie są wynikiem tępego iścia za tłumem, tylko zbadania tematu, zastanowienia się nad swomimi reflekcjami i zbudowaniu własnej opinii.I czym udowodnione jest to, że ta wiedza nie jest poparta przekonaniem o śłuszności własnej postawy?

 2. Sopel

  S… ktoś może postępować etycznie z czystego wyrachowania, mając jednocześnie niemoralne intencje. Ktoś może być też moralny i jednocześnie nieetyczny. Np. dokonując samosądu. To o czym napisałeś to przykład moralnego zachowania – ktoś kierując się moralnością i szacunkiem dla grupy zgłębia jej zasady.

 3. Wojciech

  Proszę przeredagować bądź usuną ten „kontent” bo to czysty stek bzdur. Moralność bierze się z konceptu „boga” – rozróżnienia dobra i zła w swojej najprostszej formie (niemożliwe jest dalsza synteza – absolut) a Etyka zajmuję się praktycznym dowodzeniem moralności

  Pozdrawiam

  1. Tomasz

   Nie ma najmniejszej potrzeby mieszania postaci mitologicznych do moralności.

Leave a Comment