Różnice między etyką a moralnością

Sprawdź czym się różni etyka od moralności: Chociaż są to różne pojęcia, często są mylone lub stosowane zamiennie. Używanie określeń  tych wywołuje wiele niejasności i wymaga ustalenia znaczeń, w jakich są one stosowane. Bo przecież „kodeks etyczny” i „ kodeks moralny” czy „poziom etyczny” i „poziom moralny” to nie zawsze to samo. Moralność Przez pojęcie moralności rozumiemy ogół poglądów, ocen, norm i wzorów osobowych ukształtowanych historycznie i kulturowo. Normy te regulują całokształt stosunków między jednostkami, grupami i ich wzajemnych interakcjach z punktu widzenia dobra i zła, słuszności i krzywdy, prawości…

Czytaj więcej