Różnice między Azjatami

Sprawdź różnice między Azjatami >>

Ludzie pochodzenia azjatyckiego wydają się Europejczykom tacy sami, jeżeli chodzi o wygląd i kulturę, ale tak nie jest. Istnieje wiele istotnych różnic między nimi. Warto przytoczyć najistotniejsze z nich.

Żółta odmiana człowieka

To jedna z grup wydzielanych w podziałach antropologicznych gatunku ludzkiego. Osoby zaliczane od odmiany różne charakteryzują się następującymi cechami: niskim wzrostem, długim tułowie, krótkimi nogami w odniesieniu, co do całego ciała, grubymi włosami, twarzą o płaskich rysach, nosem nisko osadzonym oraz skośną szparę oczną.
Taka budowa ciała zapewnia ochronę przed zimnem. Natomiast oczy chronione są przed nadmiarem światła w porze zimowej.

Ludzi rasy żółtej można podzielić na następujące odmiany: azjatycką, eskimoską, indiańską i oceaniczną (Polinezyjczycy i Mikronezyjczycy).

Poza tym ludzie rasy żółtej charakteryzują się jeszcze następującymi cechami:
• Śniadą skórą w różnych odcieniach
• Ciemnymi oczami
• Włosami ciemnymi, grubymi oraz prostymi
• Skośną szparą oczną
• Fałdą mongolską
• Twarzą o płaskich oczach
• Niewielkim owłosieniem ciała.
• Wystającymi kośćmi jarzmowym

Azjaci

Azjata to mieszkaniec kontynentu Azjatyckiego. Tak można powiedzieć najkrócej. Zaliczani są do ludzi rasy żółtej.
Do Azjatów należą następujące grupy ludności: Mongołowie, Chińczycy, Koreańczycy, ludy Syberii, Dalekiego Wschodu (Jakuci, Ewenkowie) oraz Eskimosi.

Chińczycy

Chińczycy to ludzie mają obywatelstwo Chińskiej Republiki Ludowej albo Republiki Chińskiej. Zamieszkują południowo-wschodnią Azję.
Chińczycy posługują się językiem chińskim. W Chinach dominują następujące religie: taoizm, buddyzm, tradycyjne chińskie religie oraz ateizm.
W mniejszym natężeniu występuje również chrześcijaństwo oraz islam.
W Chinach 2/3 ludności mieszka na wsi. Większość Chińczyków mieszka na wybrzeżu i wzdłuż rzek, w tym tych największych: Żółtej, Jangcy, Perłowej, Mekongu.
Chińczycy są znani z tego, że jedzą pałeczkami. Chińskie pałeczki są zazwyczaj zrobione z bambusa i są większe od japońskich. Zwykle nie jedzą nic surowego, a potrawy podawane są w formie rozdrobnionej.

Mongołowie

Mongołowie to jedna z nacji wywodzących się z Wielkiego Stepu. Występują w Mongolii, w Chinach oraz w Rosji.
W Mongolii Mongołowie stanowią ok. 94% ludności kraju, czyli około 2,6 miliona osób. W grupie tej wyróżnia się tzw. Mongołów Wschodnich, to jest Buriatów i Chałchów. Do Mongołów Zachodnich wlicza się Kiratów.
Mongołowie w Chinach mieszkają w nadgranicznym Autonomicznym Regionie Mongolii Wewnętrznej, na prowincji Liaoning oraz w sąsiadujących z nią regionach.
Ogólna liczba Mongołów w Chinach to 5,8 milionów.
W Chinach zamieszkują przede wszystkim nadgraniczny Autonomiczny Region Mongolii Wewnętrznej, prowincję oraz sąsiednie regiony i prowincje. Ich ogólną liczbę w Chinach szacuje się na 5,8 mln. Natomiast Rosję zamieszkuje około pół miliona Mongołów, są to głównie Buriaci, Kiriaci oraz Kałmucy.

Koreańczycy

Koreańczycy to naród zamieszkujący głównie Wschodnią Azję. Zdecydowana większość występuje w Korei i mówi w języku koreańskim.

Jakuci

Jakuci zamieszkują rosyjską Jakucję w środkowej części Syberii. Zdecydowana większość mieszka w dolinach środkowej Leny, Ałdanu oraz Wiluju. Jakuci występują głównie na terenach tajgi.

Ewenkowie

Ewenkowie to myśliwsko-zbierackie ludy, zamieszkujące południowo-środkową Syberię.

Eskimosi

Eskimosi to rdzenne ludy arszrów arktycznych Grenlandii, Kanady, Alaski oraz Syberii. Ludy eskimoskie należą do rodziny pochodzenia azjatyckiego i dzielą sią na Jugytów i Inuitów.

Japończycy

Japończycy to najliczniejszy naród mieszkający w Azji Wschodniej, głównie w Japonii. Wyznają głównie buddyzm. Posługują się językiem japońskim.

Podsumowując…

• Wszyscy Azjaci należą do odmiany ludzi rasy żółtej.
• Mają następujące cechy: skóra śniadą w różnych odcieniach, oczy i włosy ciemne, grube i proste, skośną szparą oczną, fałdą mongolska, twarzą o płaskich rysach oraz wystającymi kośćmi jarzmowymi.
• Z wyglądu są bardzo podobni, różni ich kultura, język, religia oraz miejsce występowania

Leave a Comment