Różnice między Chrześcijaństwem a Judaizmem

chrzescijanstwo-judaizm

W tym artykule postaramy się pokazać różnice pomiędzy Chrześcijaństwem, a Judaizmem. Zaczniemy od definicji, tak aby mieć od razu świadomość wynikających z nich różnic.

Chrześcijaństwo

„Powstało w Palestynie w pierwszym wieku naszej ery. Jest religia monoteistyczną. Jej twórca jest Jezus Chrystus, który prowadził nauki o Bogu, stwórcy świata oraz o Trójcy Świętej. Wyznawcy chrześcijaństwa uznają Jezusa Chrystusa za Syna Bożego. Urodziła go Maryja 25. Grudnia w Betlejem. Jezus zmarł na krzyżu w celu odkupienia win ludzkości względem Boga. Świętą księgą chrześcijan jest Biblia, w której zawarte są wszystkie dogmaty wiary chrześcijańskiej. Najważniejszymi z nich jest 10 Przykazań oraz głoszone przez Chrystusa przykazanie miłości. Religia ta wyznawana jest w głównie w Europie, obydwu Amerykach, Australii oraz części Azji i Afryki, więc swoim zasięgiem obejmuje większość nowożytnego świata.”

Judaizm

Jest religią monoteistyczną zapoczątkowaną przez Abrahama w czasach Mojżesza. Jest narodową religią Żydów. Znacznie starsza od Chrześcijaństwa, a jej świętymi księgami są Tora, Talmud oraz Stary Testament. W przeciwieństwie do wielu innych religii (w tym chrześcijaństwa) nie ma na celu nawracanie nikogo na jedyną słuszną wiarę. Jedynym, nieomylnym i sprawiedliwym Bogiem jest Jahwe. Obiecuje on swoim wyznawcom nadejście Mesjasza (Pomazańca). Rozumieć przez to należy, iż pomimo wielu punktów wspólnych z Chrześcijaństwem, Judaizm nie uznaje Jezusa Chrystusa za Mesjasza, a tym bardziej za Syna Bożego. Jego wyznawcy zamieszkują głównie Bliski Wschód i Afrykę. Jest ich zdecydowanie mniej niż chrześcijan.

Podsumowując…

 1. Judaizm jest religią starszą. Chrześcijaństwo ma w niej swój początek.
 2. Święta Księga Chrześcijan to Biblia, w przypadku Judaizmu mamy do czynienia z kilkoma tekstami mistycznymi.
 3. Bóg w judaizmie to Jahwe
 4. Wyznawców Judaizmu jest mniej i zajmują mniejsze terytorium

4 Thoughts to “Różnice między Chrześcijaństwem a Judaizmem”

 1. czytelnik

  To jest tak słabe, że aż razi w oczy.

 2. czytelnik

  Przykładowo judaizm.
  1. „świętymi księgami są Tora, Talmud oraz Stary Testament”
  Tora to pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu, więc po co to dublować?
  Talmud jest w skrócie jednym wielkim komentarzem Tory i nie jest świętą księgą Żydów.
  Tu już wychodzi cała niewiedza autora kiedy pisze o Starym Testamencie w odniesieniu do judaizmu – bo takowego nie mają!
  Biblia hebrajska to Tanach. Tanach ma mniejszy kanon niż Stary Testament u Katolików.
  2. „Święta Księga Chrześcijan to Biblia, w przypadku Judaizmu mamy do czynienia z kilkoma tekstami mistycznymi”
  To jest dobre! Na to sam autor pisze, że „świętymi księgami są Tora, Talmud oraz Stary Testament”. Lepsze niż kabaret.

 3. łukasz

  Judaizm nie jest starszy niż Chrześcijaństwo. Bo w tekście jest mowa o judaizmie talmudycznym a on powstał po upadku świątyni dopiero a wraz z nim powstał Talmud. Natomiast to z judaizmu biblijnego tak samo wyrasta chrześcijaństwo jak i judaizm talmudyczny. I to są korzenie tych dwóch religii.

 4. Żbik Jurek

  Każda religia jest zarzewiem wojen.

Leave a Comment