Różnice między Chrześcijaństwem a Judaizmem

chrzescijanstwo-judaizm

W tym artykule postaramy się pokazać różnice pomiędzy Chrześcijaństwem, a Judaizmem. Zaczniemy od definicji, tak aby mieć od razu świadomość wynikających z nich różnic.

Chrześcijaństwo

„Powstało w Palestynie w pierwszym wieku naszej ery. Jest religia monoteistyczną. Jej twórca jest Jezus Chrystus, który prowadził nauki o Bogu, stwórcy świata oraz o Trójcy Świętej. Wyznawcy chrześcijaństwa uznają Jezusa Chrystusa za Syna Bożego. Urodziła go Maryja 25. Grudnia w Betlejem. Jezus zmarł na krzyżu w celu odkupienia win ludzkości względem Boga. Świętą księgą chrześcijan jest Biblia, w której zawarte są wszystkie dogmaty wiary chrześcijańskiej. Najważniejszymi z nich jest 10 Przykazań oraz głoszone przez Chrystusa przykazanie miłości. Religia ta wyznawana jest w głównie w Europie, obydwu Amerykach, Australii oraz części Azji i Afryki, więc swoim zasięgiem obejmuje większość nowożytnego świata.”

Judaizm

Jest religią monoteistyczną zapoczątkowaną przez Abrahama w czasach Mojżesza. Jest narodową religią Żydów. Znacznie starsza od Chrześcijaństwa, a jej świętymi księgami są Tora, Talmud oraz Stary Testament. W przeciwieństwie do wielu innych religii (w tym chrześcijaństwa) nie ma na celu nawracanie nikogo na jedyną słuszną wiarę. Jedynym, nieomylnym i sprawiedliwym Bogiem jest Jahwe. Obiecuje on swoim wyznawcom nadejście Mesjasza (Pomazańca). Rozumieć przez to należy, iż pomimo wielu punktów wspólnych z Chrześcijaństwem, Judaizm nie uznaje Jezusa Chrystusa za Mesjasza, a tym bardziej za Syna Bożego. Jego wyznawcy zamieszkują głównie Bliski Wschód i Afrykę. Jest ich zdecydowanie mniej niż chrześcijan.

Podsumowując…

  1. Judaizm jest religią starszą. Chrześcijaństwo ma w niej swój początek.
  2. Święta Księga Chrześcijan to Biblia, w przypadku Judaizmu mamy do czynienia z kilkoma tekstami mistycznymi.
  3. Bóg w judaizmie to Jahwe
  4. Wyznawców Judaizmu jest mniej i zajmują mniejsze terytorium