Różnice między autostradą a drogą ekspresową

Sprawdź różnice między autostradą a drogą ekspresową >>

Pojęcia autostrada i droga ekspresowa są często mylone, a różnice między nimi są bardzo istotne. Wyjaśnienie ich znajdziesz poniżej:

Droga ekspresowa

Droga ekspresowa to droga jedno albo dwujezdniowa, oznaczona odpowiednim znakiem drogowym z małą ilością skrzyżowań, po której mogą poruszać się tylko samochody, z wyjątkiem czterokołowca.
Nie ma żadnego określonego standardu dla drogi ekspresowej. W jednych krajach drogą ekspresową nazywamy drogę dwujezdniową w innych wystarczy jedna jezdnia.

Warunki, jakie powinna spełniać droga ekspresowa
Szerokość drogi ekspresowej dwujezdniowej nie może być mniejsza, niż 40-50 m. Poza tym, droga klasy S powinna mieć powiązania z drogami klasy G, czyli drogi jedno albo dwujezdniowej o szerokości 25-45 m i drogami z wyższych klas. W wyjątkowych przypadkach droga ekspresowa może łączyć się z drogą klasy Z, o szerokości 20-30 m.
Odstępy między skrzyżowaniami nie mogą być mniejsze, niż 5 km. Przy czym, na terenie zabudowy, obok dużego, średniego miasta, ta odległość może być mniejsza niż 3 km. W wyjątkowych sytuacjach pojedyncze odstępy mogą być w mniejszej odległości, niż 3 km, np. na terenie zabudowy, ale nie mniej, niż 1,5 km na terenie zabudowy. Jest to dopuszczalne tylko, gdy taka odległość jest uzasadniona potrzebami funkcjonalno-ruchowymi.
Warto też zaznaczyć, że na drodze ekspresowej nie można stosować zjazdów. Droga ekspresowa, czyli klasy S, powinna mieć minimum dwie jezdnie w przeciwnych kierunkach, po minimum dwa pasy ruchu.

Szerokość pasów ruchu

Szerokość pasów ruchu, na drodze ekspresowej, powinna wynosić:
a) na drodze dwujezdniowej to 3,75 m albo 3,50 m,
b) na drodze jednojezdniowej to 3,75 m.
Na drogach dwujezdniowych ekspresowych szerokość pasa ruchu kolejnego w odniesieniu do pasa skrajnego może wynosić minimalnie 3,25 m.

Autostrada

Autostrada jest oznaczona literą A. Przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych. Odstępy między skrzyżowaniami nie powinny przekraczać 15 km, a w sąsiedztwie dużych miast – 5 km. Autostrady nie mogą mieć żadnych skrzyżowań kolizyjnych i są niedostępne dla komunikacji miejskiej. Szerokość pasa w przypadku autostrady wynosi od 3,5 do 3,75 m. Autostrady posiadają co najmniej 2 pasy ruchu w każdym kierunku oraz osobne pasy, służące do włączania się do ruchu.
Na autostradzie można poruszać się z prędkością do 140 km/h.

Podsumowując…

• Droga ekspresowa to droga jedno albo dwujezdniowa, oznaczona odpowiednim znakiem drogowym z małą ilością skrzyżowań, po której mogą poruszać się tylko samochody, z wyjątkiem czterokołowca.
• Szerokość drogi ekspresowej dwujezdniowej nie może być mniejsza, niż 40-50 m.
• Odstępy pomiędzy skrzyżowaniami to odpowiednio 3 i 5 km.
• Szerokość pasów ruchu to 3,50-3,75 m
• Dozwolona prędkość na drodze jednojezdniowej to 100 km/h, a na dwujezdniowej 120 km/h
• Drogi ekspresowe są otwarte dla komunikacji miejskiej.
• Odstępy między skrzyżowaniami nie powinny przekraczać 15 km, a w sąsiedztwie dużych miast – 5 km
• Autostrady nie mogą mieć żadnych skrzyżowań kolizyjnych i są niedostępne dla komunikacji miejskiej
• Na autostradzie można poruszać się z prędkością do 140 km/h.

Leave a Comment