Różnice między językiem prawnym a prawniczym

jezyk-prawny-prawniczy

Sprawdź czym się różni język prawny od prawniczego:

Mając do czynienia z terminologią prawniczą warto wiedzieć czym jest język prawny i język prawniczy. Choć na pozór wydaje się, że powinno to być jedno i to samo, wcale tak nie jest. To, że posługujemy się językiem prawnym, wcale nie oznacza, ze mówimy językiem prawniczym. Na czym w takim razie polegają różnice?

Język konkretnego środowiska

Jest taki dział językoznawstwa, który nazywa się socjolingwistyką. Zajmuje się on badaniem języków poszczególnych grup społecznych. Ale nie o badania nam tutaj chodzi, a o fakt. Język prawniczy to po prostu język, którym posługują się środowiska prawnicze. Charakteryzują go  wypowiedzi o obowiązującym prawie. Cechuje go korzystanie ze specyficznej terminologii, a używany jest na przykład w uzasadnieniach wyroków, komentarzach prawniczych czy orzeczeniach sądu. Język prawny z kolei, to język, którym napisane są wszystkie teksty prawne. Jest to język naturalny, choć techniczny i zawodowy. Język prawniczy jest językiem sformalizowanym. Występują w nim pojęcia takie jak „pozew”, „nowelizacja”, „konwalidacja”. Terminy te nie są używane na w mowie potocznej, jednak mają swoje znaczenie i zastosowanie. W języku prawnym występują słowa zaczerpnięte z języka naturalnego, jednak nadawane są im nowe znaczenia. Przykładem mogą tu być terminy „powód” i „przyczyna”, które w języku prawnym określają osoby będące stronami w sporze.

Podsumowując…

  1. Terminologia języka prawnego zaczerpnięta jest z języka naturalnego
  2. Język prawniczy to język konkretnego środowiska
  3. Język prawniczy jest w dużym stopniu sformalizowany

Leave a Comment