Różnica między adwokatem a radcą prawnym

radca-adwokat

Zarówno adwokat jak i radca prawny są absolwentami tego samego kierunku studiów. Prawa. Ich drogi rozchodzą się w momencie wybory aplikacji. Decyzja taka ma wpływ na ich przyszłą karierę oraz dokładną specyfikę przyszłej pracy. Nie dla wszystkich różnice między nimi są oczywiste. Warto jednak je znać, bo nie z każdą sprawą udamy się do radcy prawnego czy adwokata.

Różnice między zawodami

Charakterystykę oraz samo wykonywanie owych zawodów regulują specjalne ustawy. Jest to odpowiednio ustawa o adwokaturze i ustawa o radcach prawnych. To na ich podstawie prawnicy mają prawo do wykonywania tych zawodów. Podstawową różnicą między nimi jest fakt, że radca prawny nie może występować w sądzie jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Adwokat na mocy ustawy dysponuje takimi uprawnieniami. Zarówno adwokat jak i radca prawny mają za zadanie udzielać porad prawnych, jednak zakres kompetencji adwokata jest większy, ze względu na reprezentowanie strony w sądzie właśnie. Łączy je, poza doradztwem, sporządzanie opinii prawnych czy opracowywanie projektów aktów prawnych. Dodatkowo wykonywanie zawodu adwokata wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Radca prawny może być zatrudniony przez firmę lub instytucję.

Podsumowując…

  1. Adwokat może być obrońcą w sądzie, radca prawny nie ma takich uprawnień
  2. Radca prawny nie jest zobligowany do prowadzenia działalności gospodarczej, może być pracownikiem etatowym firmy lub instytucji państwowej.
  3. Rożnicą jest również specjalizacja uzyskana na drodze aplikacji wybieranej po ukończeniu studiów

One Thought to “Różnica między adwokatem a radcą prawnym”

  1. Michał

    To nieprawda – proszę poprawić tę informację, żeby nie wprowadzić nieświadomych w błąd.

Leave a Comment