Różnice między c a c++

Sprawdź różnice między c a c++

Język programowania C to imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu.

Historia języka C

Przed pojawieniem się języka C, ludzie posługiwali się językiem oprogramowania B, stworzonym przez Kena Thompsona i Denisa Ritchie w Bell Labs w 1969 roku. Natomiast język C został stworzony w 1972 r. przez Dennisa Ritchiego.
W roku 1973 do języka C udało się zaimplementować jądro systemu operacyjnego Unix. Język oprogramowania C stał się bardzo popularny po 1980 r. Jest używany do programowania systemów operacyjnych i aplikacji. Na podstawie języka oprogramowania C powstał później język C++.

Podstawowe elementy języka C:

Komentarze

W języku C występują komentarze liniowe oraz blokowe. Komentarze blokowe występują pomiędzy sekwencją znaków „/*” a „*/”. Natomiast komentarz liniowy rozpoczyna się sekwencją „//” a kończy znakiem końca linii.
W języku oprogramowania C występują między następujące słowa kluczowe: auto; extern; short oraz while; break.

Typy podstawowe

Typy podstawowe to między innymi : bool, char, usigned char, signed char oraz int.
W języku C bajt nie może mieć mniej, niż 8 bitów. Jest to najmniejsza ilość danych, którą można adresować.
Język oprogramowania C++
Język C++ jest obecnie najpopularniejszym językiem oprogramowania. Wykorzystywany do tworzenia oprogramowania oraz gier komputerowych. Najczęściej w tym języku pisane są aplikacje dla Windowsa oraz Linuxa. Możliwość przenoszenie kodu źródłowego pomiędzy platformami stwarza bardzo dużo opcji dla programistów.
Język C++ został stworzony w 1979 r. przez Bjarne Stroustrupa jako rozszerzenie obiektowe języka C.

Właściwości języka C++

Jest to język paradygmatowi, czyli można w nich stosować jednocześnie kilka różnych rodzajów oprogramowania. Dostępne typy oprogramowania to: proceduralne, obiektowe oraz generyczne.
W tym języku występują statyczne i dynamiczne metody kontroli typów. Dzięki językowi oprogramowania C++ możliwe jest bezpośrednie zarządzanie wolną pamięcią.
Poza tym, istnieje założenie, że żadna nowa cecha języka C++ nie może mieć ujemnego wpływu na szybkość funkcjonowania programu, ani ilość potrzebnej pamięci operacyjnej.
Język C++ ma rozbudowaną składnię oraz rygorystyczne wymogi w zakresie pojemności kodu.

Podsumowując…

Pomiędzy językiem oprogramowania C a C++ występują następujące różnice:
• w języku C ++ wprowadzono następujące nowe słowa kluczowe: class, delete, new, friend;
• w języku C++ wprowadzono komentarz wieloliniowy;
• w języku C++ konieczna jest jawna konwersja przy wskaźnika typu void, w języku C do wskaźników typu void mogą być przydzielane wskaźniki dowolnego typu;
• W języku C pojedyncze znaki są typu int, w języku C++ pojedyncze znaki są typu char;
• W języku C++ została wprowadzona możliwość projektowania obiektywnego;
• W języku C++ wprowadzono udogodnienia związane z programowaniem generycznym;
• Wprowadzono przewijanie funkcji i operatorów w języku C++.
• W języku C++ dodano możliwość dostępu do przesłoniętej zmiennej globalnej z użyciem operatora.
• Język C++ ma rozbudowaną składnię oraz rygorystyczne wymogi w zakresie pojemności kodu.
• W języku C występują komentarze liniowe oraz blokowe.
• Język C jest pierwowzorem dla języka C++

Leave a Comment