Różnice między agentem ubezpieczeniowym a zwykłym pracownikiem

Sprawdź różnice między agentem ubezpieczeniowym a zwykłym pracownikiem >> Zadaniem agenta ubezpieczeniowego jest sprzedaż ubezpieczeń. Czy zatem agent ubezpieczeniowy jest zwykłym pracownikiem i ma takie same prawa pracownicze i obowiązki jak inni? Istnieje kilka istotnych różnic. Pośrednictwo ubezpieczeniowe Kwestie dotyczące agentów ubezpieczeniowych zostały uregulowane w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, określającej zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczącego ubezpieczeń osobowych i majątkowych. W ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego, agent ubezpieczeniowy za wynagrodzeniem wykonuje czynności faktyczne lub prawne dotyczące zawierania lub wykonywania umów ubezpieczeniowych. Pośrednictwem ubezpieczeniowym mogą zajmować się wyłącznie agenci ubezpieczeniowi oraz brokerzy ubezpieczeniowi. Agent…

Czytaj więcej