Różnice między psychologiem a psychiatrą

psycholog-psychiatra
Terminy „psycholog” i „psychiatra” są często używane zamiennie do opisania każdego, kto świadczy usługi psychoterapeutyczne. Pamiętać należy, iż istnieją znaczne różnice między tymi dwoma zawodami. Najprostsza odpowiedź leży w wykształceniu wymaganym dla każdego zawodu. Psychiatra ma dyplom z medycyny a psycholog z psychologii.

Psycholog

To specjalista, który pomaga w problemach natury psychologicznej, w sytuacjach załamania nerwowego, depresji, stanów lękowych. Jego działanie jest bardziej ukierunkowane na poradzenie sobie z danym problemem wewnątrz własnej świadomości, odkrywając i pokonując źródła nurtujących pacjenta problemów.

Psychiatra

Psychiatrzy są lekarzami, którzy posiadają specjalistyczne szkolenie w zakresie oceny, diagnozowania, leczenia i profilaktyki chorób psychicznych. Niektórzy otrzymują również dodatkowe szkolenia w danym obszarze zainteresowania, takich jak psychiatria geriatryczna, dziecięca i młodzieżowa, psychiatria uzależnień oraz innych obszarów.  Istotną różnicą między tymi dwoma zawodami jest to, że psychiatrzy mogą przepisać leki, podczas gdy w większości państw psycholog nie ma takich uprawnień. Psychiatra zajmuje się problemami, które noszą już znamiona choroby psychicznej i wymagają działań farmakologicznych, a nie tylko właściwie ukierunkowanej rozmowy.

Podsumowując…

  1. Psychiatra jest lekarzem
  2. Psycholog nie ma uprawnień medycznych
  3. Psychiatra może przepisywać leki, psycholog raczej nie
  4. Psychiatra zajmuje się chorobami psychicznymi, psycholog trudnymi sytuacjami życiowymi

Leave a Comment