Różnice między kalendarzem Juliańskim a Gregoriańskim

kalendarz-julianski-gregorianski

Sprawdź czym się różni kalendarz Juliański od Gregoriańskiego:

Kalendarzem, którym się aktualnie posługujemy, jest kalendarz gregoriański. Kalendarz juliański, obowiązujący od 45 r. p.n.e. wyszedł z użycia w roku 1582 za sprawą papieża Grzegorza XIII (stąd nazwa)

Ale dlaczego?

Powodem była liczba dni w kalendarzu juliańskim. Kalendarz miał dni przestępne ustalone na inne daty i częstotliwość niż kalendarz gregoriański. Inna była też długość co niektórych miesięcy. Prowadziło to do tego, iż spóźniał się on względem rzeczywistego czasu astronomicznego o jeden dzień na 128 lat. Po reformie kalendarza z inicjatywy Grzegorza XIII to opóźnienie wynosi tylko jedną dobę na 3322 lat. Zatem różnice między tymi dwoma kalendarzami w sensie merytorycznym sprowadzają się dwóch najistotniejszych aspektów. W kalendarzu gregoriańskim dokonano korekty 10 dat, polegającej na usunięciu ich. Miało to na celu zniwelowanie powstałego opóźnienia w wyniku błędnych założeń w ustalaniu lat przestępnych. Druga równicą było skorygowanie samego systemu obliczania lat przestępnych. I tu uwaga. Według kalendarza gregoriańskiego lata podzielne przez 100 ale niepodzielne przez 400 ( np. 1700, 1800, 1900) nie są latami przestępnymi. Każde inne podzielne przez 4 zachowały swoją przestępność. ( np. 1600, 2000)

Podsumowując…

  1. Kalendarz juliański jest starszy
  2. Kalendarz gregoriański jest aktualnie obowiązującym
  3. Kalendarz juliański miał inne lata przestępne
  4. Kalendarz gregoriański jest dokładniejszy względem czasu astronomicznego