Różnice między katolicyzmem a prawosławiem

katolicyzm-prawoslawie

Sprawdź czym się różni prawosławie od katolicyzmu:

Podobnie jak w przypadku omawiania różnic pomiędzy wielkimi systemami religijnymi, istnieją pewne rozbieżności wewnątrz jednej religii. W chrześcijaństwie. Zajmijmy się Katolicyzmem i Prawosławiem.

Katolicyzm

W wyniku rozłamu kościoła chrześcijańskiego w II wieku wyodrębniły się jego dwa główne nurty. Katolicyzm i prawosławie. Odłam katolicki uznaje Boga, jego syna Jezusa Chrystusa, Trójcę Świętą oraz czci Matkę Boską. Głową kościoła katolickiego jest papież, Biskup Rzymu, wybierany na drodze konklawe. Kościół Rzymskokatolicki ma największą ilość wyznawców spośród wszystkich odłamów chrześcijaństwa. Odpowiednie funkcje pełnią mężczyźni (księża) oraz kobiety (zakonnice) – wraz z całą wewnętrzną hierarchią.

Prawosławie

Podobnie jak katolicyzm, uznaje istnienie Boga, Jezusa Chrystusa, jako jego syna, Matki Boskiej oraz Trójcy Świętej. Obecne występuje głównie w Europie wschodniej i w Grecji. Ma zdecydowanie mniej wyznawców, niż katolicyzm. Zasadniczą różnicą jest fakt nieuznawania przez wyznawców prawosławia papieża, jako zwierzchnika kościoła. Charakterystycznym zjawiskiem w prawosławiu jest kult ikon, obrazów przedstawiających żywoty świętych. Funkcje kapłanów sprawują mężczyźni.

Podsumowując…

  1. Głową kościoła katolickiego jest papież.
  2. Wyznawcy prawosławia nie uznają jego zwierzchnictwa.
  3. Wyznawcy prawosławia obchodzą święta zgodnie z kalendarzem juliańskim, co powoduje iż obchodzą Boże Narodzenie 6-tego stycznia, w Święto Trzech Króli dla katolików.
  4. Głową kościoła prawosławnego jest naczelny Patriarcha.
  5. Katolicyzm ma więcej wyznawców niż prawosławie.