Różnice między hipotezą a tezą

teza-hipoteza-roznice

Czym się różni hipoteza od tezy? Sprawdź:

Hipoteza  to twierdzenie, które w wyniku weryfikacji wymaga udowodnienia lub falsyfikacji. Stawianie hipotez i dowodzenie ich racji, bądź błędu jest podstawą rozwoju nauki. Przykład obrazujący czym jest hipoteza znajduje się poniżej.

Teza jest zdaniem bądź twierdzeniem, które zawsze jest prawdziwe. Teza może być wynikiem hipotezy, która została udowodniona jako prawdziwa i nie wymaga przeprowadzenia dowodu.

Przykładowo…

„Czy psy należy nagradzać” – to jest hipoteza. Aby ją udowodnić bądź odrzucić, należy zastanowić się jakie mamy argumenty przemawiające za nagradzaniem, a jakie za karaniem czworonogów. W chwili, w której uznamy jedno ze stanowisk za prawdziwsze od drugiego stawiamy tezę.

„Psy należy nagradzać”. Aby potwierdzić tezę, należy przytoczyć kilka argumentów przemawiających za jej prawdziwością, uzasadniając w ten sposób prawdziwość tezy. Oto przykłady argumentów.

  • Nagradzając psa, wymuszamy na nim pożądane zachowanie
  • Nagradzając psa dajemy mu do zrozumienia, że robi dobrze
  • Pies jest szczęśliwy
  • Nagradzany pies powtarza pożądane zachowanie w przyszłości

Na bazie tych argumentów, można bardzo łatwo udowodnić tezę, że psa należy nagradzać.

Podsumowując…

  1. Hipoteza wymaga udowodnienia
  2. Teza wymaga argumentów i potwierdzenia
  3. Hipoteza może być źródłem tezy
  4. Teza jest zdaniem, które uważamy za prawdziwe, w hipotezie tej pewności nie ma