Różnica między wrzeniem a parowaniem

wrzenie-parowanie-roznica

Sprawdź czym się różni parowanie od wrzenia:

Każda substancja występująca w przyrodzie ma ma swoją temperaturę wrzenia i parowania. Obydwa te procesy zachodzą w wyniku podnoszenia temperatury danej substancji. Pokażmy różnicę między wrzeniem a parowaniem na najbardziej powszechnym przykładzie. Wody.

Wrzenie i parowanie

Woda wrze i paruje w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wrzenie oznacza, że woda osiągnęła tę właśnie temperaturę i niemożliwym jest jej dalsze podnoszenie. Charakteryzuje się bulgotaniem, które bardzo łatwo zaobserwować. Parowanie jest efektem wrzenia. Woda zmienia swój stan skupienia z ciekłego na gazowy. W związku z tym, że temperatura nie może być wyższa, a energia jest wciąż dostarczana, ciecz zmienia się w gaz, który następnie można w warunkach laboratoryjnych znowu skroplić. W innym przypadku gaz ten osadza się wokół miejsca, z którego paruje woda, a następnie może samoczynnie ulec skropleniu. Gotująca się woda, wrząca, może cała wyparować, dlatego proces ten nie może pozostawać bez kontroli. Pamiętać należy, że nie każda substancja wrze i paruje w tej samej temperaturze. Każda substancja ma indywidualną temperaturę zmiany stanu skupienia. W niektórych przypadkach może to być nawet temperatura poniżej zera w skali Celsjusza. Możliwą tez jest sytuacja, w której parowanie substancji zachodzi bez uprzedniego jej wrzenia.

Podsumowując…

  1. Wrzenie to proces bulgotania wody (substancji) na skutek doprowadzenia jej do odpowiedniej temperatury
  2. Parowanie to zmiana stanu skupienia, z ciekłego na gazowy
  3. Parowanie jest wynikiem wrzenia wody