Różnice między enzymem restrykcyjnym a ligazą

enzym-ligaza

Sprawdź czym się różni Ligaza od Enzymu restrykcyjnego:

Oba terminy są dość skomplikowane i trudno w zasadzie pomylić ich znaczenia, nie wiedząc co dokładnie oznaczają. Dlatego w pierwszej kolejności wyjaśnijmy je, a następnie wskażmy różnice.

Ligaza

Ligaza DNA to enzym łączący wolne końce cząsteczek DNA. Połączenie DNA zachodzi wskutek  wytworzenia wiązania fosfodiestrowego pomiędzy dwoma końcami łańcucha DNA w reakcji, która zależy od adenozynotrójfosforanu (ATP). Reakcję katalizowaną przez ligazę nazywamy ligacją. W reakcji tej dochodzi do utworzenia dwóch rodzajów wiązań. Są to wiązania wodorowe i fosfodiestrowe pomiędzy pierwszym i ostatnim nukleotydem połączonych  łańcuchów DNA. Wiązania wodorowe tworzą się same, bez udziału ligazy, która jest niezbędna do wytworzenia wiązań  fosfodiestrowych.

Enzym restrykcyjny

Enzymy restrykcyjne to  inaczej restryktazy. Są to enzymy z grupy endonukleaz, które przecinają   nić DNA w konkretnym miejscu o wyznaczonej sekwencji. Jest to zazwyczaj sekwencja  o długości od 4 do 8 par zasad.  Restryktazy tworzą system restrykcji i modyfikacji DNA, który jest mechanizmem obronnym zapobiegającym włączeniu DNA do genomu innego organizmu. Enzymy restrykcyjne występują u bakterii i sinic. Są składnikiem tak zwanego systemu „restrykcji-modyfikacji”. System ten chroni komórkę przed wnikaniem DNA innego organizmu (np. innej bakterii)  Wyróżniamy 5 typów enzymów restrykcyjnych, które oznaczone są tylko cyfrowo ( I, II, IIs, niewiele różniący się od II, III oraz IV).

Podsumowując…

  1. Ligaza jest enzymem łączącym nici DNA
  2. Enzym restrykcyjny (restrykaza) przecina nic DNA
  3. Co za tym idzie, spełniają różne funkcje w organizmie. Ligaza sprzyja łączeniu się DNA, restrykaza chroni DNA przed obcym materiałem genetycznym

Leave a Comment