Różnice między genotypem a fenotypem

genotyp-fenotyp

Sprawdź czym się różni genotyp od fenotypu:

Genotyp to zespół wszystkich  genów który warunkuje całość właściwości dziedzicznych danego organizmu. Każdy organizm posiada swój indywidualny genotyp określający jego rozwój. Jest on inny niż genotypy odrębnych gatunków. Genotyp jest zawsze indywidualny, choć zdarzają się przypadki, że jest taki sam dla dwóch organizmów. Przykładem mogą tu być bliźnięta jednojajowe.  Panujące warunki środowiska naturalnego dla danego organizmu wpływają na wykształcenie cech zewnętrznych, czyli właśni fenotypu. Fenotyp jest zespołem morfologicznych, anatomicznych, fizjologicznych i biochemicznych cech danego organizmu żywego wykształconego podczas jego rozwoju osobniczego.

Cechy

Najlepiej zobrazują to przykłady. Oto przykłady cech genotypowych. Genotyp wszystkich koni żyjących w stadninie X od pięciu pokoleń jest podobny, ale nie taki sam. Posiadają tę samą zdolność prokreacji, cechy anatomiczne, choć mogą różnić się zachowaniem. Przykład fenotypu? Wszystkie te konie mają krótką sierść, długie grzywy, równe kopyta, tę samą wysokość w przypadku samców i samic, długość uszu, bujność ogona, sposób reagowania na pożywienie, sposób biegania. Pamiętać należy jednak, że fenotyp będzie te konie od siebie również różnił. Mogą mieć one np. rożne kolory sierści.

Podsumowując…

  1. Genotyp to cechy genetyczne, warunkujące indywidualny rozwój osobniczy
  2. Fenotyp to cechy, które da się „zobaczyć gołym okiem”, a więc wszystkie cechy fizyczne wykreowane w danym środowisku przez organizm danego gatunku
  3. Fenotyp to coś co odróżnia gatunki od siebie wizualnie, ale także odróżnia od siebie przedstawicieli tego samego gatunku
  4. Na fenotyp wpływ mają czynniki zewnętrzne

Leave a Comment