Różnice między emocjami a nastrojem

Sprawdź różnice między emocjami a nastrojem >>

Emocje ściśle wiążą się z nastrojem. Nastrój często jest zależny od dnia, od tego co nas spotyka. Nastrój jest jakby odzwierciedleniem emocji. Często słychać, że ktoś ma dobry lub zły nastrój. Powstało wiele poradników uczących, dających rady, jak radzić sobie z emocjami, przede wszystkim tymi negatywnymi, jak je kontrolować. Jakie są różnice między emocjami a nastrojem?

Emocje

Emocja to najprościej mówiąc stan znacznego poruszenia umysłu.
Termin emocja pierwotnie odnosił się do przemieszczania się ludów, następnie do fizycznej agitacji.
W rozumieniu psychologicznym była związana z pasywnym uczuciem, takie ujęcie występowało w pracach Wiliama Jamesa lub Roberta Solomona. Obecnie wiąże się z działaniem i reakcją na zastaną sytuację.
Emocje są ściśle powiązane z procesami psychicznymi. Uświadamiają osobie przeżywającej jakąś sytuację, jakie znaczenie mają dla niej wydarzenia, przedmioty, inne osoby i jakie uczucia się z nimi związane.

Funkcje emocji

Emocje pełnią w życiu człowieka następujące role:
1. Motywacyjną- zmuszają do podjęcia działań
2. Podtrzymują osobę w podjętych działaniach
3. Wpływają na postrzeganie naszych zachowań i świata
4. Uświadamiają jakie wartości, są dla nas istotne
5. Regulują relacje z innymi ludźmi (na każde powiązanie z innym człowiekiem mają wpływ nasze pozytywne i negatywne do niej uczucia)
6. Motywują do działań prospołecznych
7. Demaskują nasze działania i zamiary

Klasyfikacja procesów emocjonalnych

Podział procesów emocjonalnych jest bardzo zróżnicowany, ale większość badaczy zgadza się, co do następującej klasyfikacji:
• Uczucia- to stany emocjonalny określające reakcję człowieka wobec określonych, zdarzeń ludzi i otaczającego świata, pokazują sposób traktowania rzeczywistości przez daną osobę
• Afekty-uczuciami spowodowane silnymi bodźcami zewnętrznymi, zazwyczaj nagłe, np. strach lub gniew. Znacząco zmniejszają racjonalne postępowanie człowieka.
• Emocje to świadome albo nieświadome, nietrwałe, lecz silne stany uczuciowe, mające silne zabarwienie oraz związane z zaistniałymi wydarzeniami.
• Nastroje są uczuciami znacznie spokojniejszymi, trwającymi dłużej i mniej nasilone, np. tęsknota lub niepokój
• Namiętności to trwałe skłonności do odczuwania różnych nastrojów w związku z określonymi celami, do których dany człowiek zmierza. Silnie pobudzają, ukierunkowują spostrzeżenia, pamięć i myśli.
• Sentymenty to trwałe sympatie i antypatie do czegoś lub kogoś.

Nastroje

Nastroje w przeciwieństwie do emocji są długotrwałe. Oznaczają doświadczane subiektywnie przez daną osobę emocje, również zauważalne przez otoczenie.
Nastrój silnie wiąże się z temperamentem, ma stałe oraz wyjątkowe dla danej jednostki cechy. U zdrowych osób wahania nastroju są zależne od czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych i nie powinny przekraczać stanu subdepresji lub hipomanii.

Rodzaje nastrojów

• nastrój prawidłowy (inaczej eutymia) to zwykły zakres wahań nastroju, nie zawiera nastroju wyraźnie obniżonego albo wzmożonego
• nastrój obniżony (inaczej depresja), dominuje w nim z poczucie smutku
• nastrój wzmożony, dominuje w nim poczucie radości:
• labilność – łatwo następujące po sobie wahania pomiędzy nastrojem wzmożonym i obniżonym
• drażliwość – polega na łatwym wpadaniu w gniew
• anhedonia – cechuje ją niemożność odczuwania przyjemności, prowadząca do zaprzestania działań wcześniej sprawiających przyjemność,
• aleksytymia – polega na niemożliwości wyrażenia słowami swoich emocji

Podsumowując…

• Emocje to stan znacznego poruszenia umysłu
• Nastroje mają łagodny przebieg
• Nastroje tak samo jak emocje mogą ulegać zmianom
• Nastrój jest składową temperamentu oraz wpływu zaistniałych czynników wewnętrznych i zewnętrznych
• Nastrój utrzymuje się przez dłuższy czas
• Nastrój nie jest związany z silnymi emocjami
• Wahania nastroju są czymś normalnym
• Istnieje kilka rodzajów nastrojów, np. drażliwość
• Emocje to procesy psychiczne
• Zazwyczaj są związane z działaniem

Leave a Comment