Różnice między Europą Wschodnią a Zachodnia

Sprawdź różnice między Europą Wschodnią a Zachodnią >> Między Europą Wschodnią a Zachodnią istnieją różnice mentalne, ekonomiczne, kulturowe, językowe oraz terytorialne. Poniżej najistotniejsze z nich: Europa Wschodnia Położenie geograficzne Europa Wschodnia to wschodnia część kontynentu europejskiego. Jednak istnieje kilka podziałów, wymieniających czasami zupełnie inne państwa, które można uznać za należące do Europy Wschodniej. Według ONZ (Grupa zajmująca Nazwami Geograficznymi) do Europy Wschodniej zaliczane są następujące państwa: Białoruś, Bułgaria, Rosja oraz Ukraina. Z państw azjatyckich do Europy Wschodniej należą wymienione państwa: Armenia, Azerbejdżan, Mongolia, Uzbekistan oraz Kirgistan. Natomiast Wydział Statystyczny ONZ…

Czytaj więcej