Różnice między POChP a astmą

Tajemniczy skrót POChP

Skrót POChP symbolizuje nic innego jak Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc. Jest to przewlekły zespół chorobowy, który charakteryzuje się ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Należy pamiętać, iż ograniczenie te ma charakter postępujący i niecałkowicie odwracalny.

Czym spowodowane jest takie ograniczenie przepływu powietrza?

Na ograniczenie przepływu powietrza mają tutaj wpływ następujące czynniki:

– choroba małych dróg oddechowych,

– różne nasilenie zniszczenia miąższu płucnego tzw. rozedmy,

– dym tytoniowy,

– pyły i inne substancje szkodliwe dla układu oddechowego człowieka,

– choroby wrodzone (niedobór antytrypsyny)

Objawy POChP:

Do objawów Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc należy zaliczyć:

– duszność, która występuje przez kilka miesięcy a nawet i lat, która na początku rozwoju choroby pojawia się tylko przy wysiłku, w zaawansowanym stadium choroby pojawia się już ona w trakcie spoczynku,

– świszczący oddech,

– uczucie ciężkości w klatce piersiowej,

– uporczywy kaszel (suchy lub mokry),

– spadek saturacji i sinica,

– krwioplucie,

– przyspieszenie oddechu,

– omdlenia i spadek masy ciała,

Inne ważne informacje dotyczące POChP

 1. Do diagnozowania i monitorowania choroby służy badanie zwane spirometrią, ponadto okresowo wykonuje się badania RTG oraz Tomografię komputerową,
 2. Na chorobę częściej zapadają palacze tytoniu, osoby po 40-tym roku życia oraz mężczyźni,
 3.  W badaniach laboratoryjnych u osób z POChP można stwierdzić takie odchylenia jak: niskie ciśnienie parecjalne tlenu w krwi tętniczej, kwasicę oddechową oraz podwyższony poziom hematokrytu,
 4. Na możliwość wystąpienia POChP wpływają także takie czynniki jak: zaburzenia w rozwoju płuc w okresie płodowym, niewydolność płucna w okresie okołoporodowym, narażenie na bierne palenie tytoniu, częste infekcje bakteryjne i wirusowe, astma oskrzelowa,
 5. W wyniku POChP dochodzi do zmian w następujących częściach układu oddechowego:

w dużych drogach oddechowych, miąższu płucnym, w obwodowych drogach oddechowych

i naczyniach płucnych,

 • POChP jest chorobą nieuleczalną i nie do końca odwracalną, która ma charakter postępujący,
 •  Leczenie choroby ma na celu spowolnienie procesu jej postępowania, a leczy się ją zachowawczo (zaprzestanie palenia tytoniu, zmiana środowiska, unikanie czynników szkodliwych, rehabilitacja, zdrowa dieta itp.) oraz objawowo (środki farmakologiczne)

Astma oskrzelowa, czyli „zmora” dzieciństwa

Astma oskrzelowa jest dość często spotykaną chorobą przewlekłą i zapalną dróg oddechowych, która ma tendencje do nawracania i zaostrzania swoich objawów. Jest ona chorobą uleczalną i odwracalną.

Czym spowodowana jest astma?

Otóż na powstanie astmy mają wpływ czynniki genetyczne, jak i też środowiskowe. Należą do nich:

– alergeny,

– zanieczyszczenie powietrza,

– palenie tytoniu przez matkę w ciąży,

– bierne palenie tytoniu przez dziecko,

– częste infekcje rinowirusami i wirusami RCV,

– nadmierna ilość stosowanych antybiotyków we wczesnym dzieciństwie,

– choroby: atopowe zapalenie skóry i katar sienny oraz pokrzywka,

– stosowanie niektórych leków

Objawy astmy

Chociaż objawy astmy są różnorodne do najważniejszych z nich należą:

– napady świszczącego oddechu,

–  duszności,

– ucisk w klatce piersiowej,

– kaszel, który nasila się w nocy i rano

Inne istotne informacje o tej chorobie

 1. Przy diagnozowaniu astmy nie ma konkretnego badania, można ją stwierdzić na podstawie wywiadu na temat objawów oraz czynników środowiskowych i genetycznych,
 2. Spirometria potwierdza diagnozę astmy,
 3. Astma najczęściej rozwija się już w okresie dzieciństwa,
 4. Nieleczona astma może prowadzić do POChP,
 5. Astmę kwalifikuje się klinicznie w zależności od częstotliwości występowania jej objawów,
 6. Obturacja dróg oddechowych w przebiegu leczonej astmy jest procesem odwracalnym,
 7. Astmę leczy się zachowawczo (eliminacja niekorzystnie wpływających czynników np. alergenów) oraz objawowo (leczenie farmakologiczne),
 8. Zaostrzenie objawów astmy mogą powodować niekorzystne czynniki oraz wysiłek fizyczny

Wskazanie różnic między POChP a astmą

Obydwie z wyżej wymienionych chorób mają bardzo podobne objawy, jednakże stanowią

one zupełnie oddzielne jednostki chorobowe. Różnice między nimi polegają przede wszystkim na:

– astma jest chorobą uleczalną a POChP niestety nie,

– obturacja dróg oddechowych w przypadku POChP jest procesem nieodwracalnym, zaś w przypadku astmy jest to możliwe,

– w przebiegu astmy występuje zaostrzenie objawów choroby, a w POChP choroba postępuje,

– POChP wykrywa się dzięki spirometrii oraz badaniom obrazowym, astmę lekarz może stwierdzić najpierw na podstawie wywiadu a dopiero potem spirometrii,

– POChP leczy się objawowo oraz w celu zahamowania postępu choroby, astmę leczy się objawowo i zachowawczo i przede wszystkim łatwo można ją wyleczyć,

– astma najczęściej rozwija się już w dzieciństwie, POChP dotyczy osób dorosłych, przede wszystkim palaczy tytoniu,

                Dokonując podsumowania powyższych informacji można zatem wyciągnąć następujące wnioski:

 1. Jeżeli astma nie zostanie objęta prawidłowym leczeniem, jej skutkiem może być POChP,
 2. Zarówno przy astmie, jak i też przy POChP należy unikać wysiłku fizycznego i czynników szkodliwych, które sprzyjają rozwojowi, bądź zaostrzeniu danej jednostki chorobowej,
 3. Należy pamiętać, iż astmę oraz POChP należy leczyć pod okiem lekarza specjalisty

Leave a Comment