Różnice pomiędzy informatyką i technologią informacyjną

Sprawdź różnicę pomiędzy informatyką i technologią informacyjną >>

Informatyka i technologia informacyjna to dwie zupełnie odrębne dziedziny. Coraz częściej słyszy się o technologii informacyjnej, ale mało osób zna to pojęcie dokładniej, zna jego znaczenie. Warto znać istotne różnice pomiędzy informatyką a technologią informacyjną.

Informatyka

Informatyka to dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych i techniki, której obszarem zainteresowania jest przetwarzanie informacji, w tym:
• Technologie przetwarzania informacji;
• Technologie produkowania systemów do przetwarzania informacji.
Początkowo była uznawana za gałąź matematyki, później stała się samodzielną dyscypliną. Nadal jest mocno związana z matematyką, która dostarcza jej podstawy teoretyczne.

Początki informatyki

Początek informatyki datuje się na XVII–XIX wiek, kiedy zaczęło podejmować próby zautomatyzowania obliczeń przy użyciu maszyn mechanicznych oraz użycia kart perforowanych do kierowania procesami technologicznymi w 1725 roku.
W Polsce takie starania podejmował A. Stern, a na świecie B. Palcal oraz G.W. Leibniz.
Informatyka w Polsce
W Polsce pod koniec lat 50. Zaczęto konstruować komputery zawierające oprogramowanie. W latach 70-80 nastąpił znaczny rozwój elektroniki, który spowodował, że komputery stały się powszechne, powstał graficzny interfejs użytkownika, rozwój narzędzi dotyczących Internetu, np. oprogramowania Java czy HTML oraz nowe sposoby programowania.

Dziedziny informatyki

Informatyka dzieli się na następujące dziedziny:
• administracja sieciowa – zajmuje się administrowaniem siecią komputerową;
• administracja systemem – zajmuje się zarządzaniem systemem informatycznym;
• algorytmika – tworzenie oraz analiza algorytmów, uznawana jest za najwcześniejszą dziedzinę informatyki
• architektura procesorów – zajmuje się projektowaniem procesorów,
• bezpieczeństwo komputerowe – dyscyplina, która łączy informatykę z telekomunikacją, zajmuje się zapewnieniem poufności oraz bezpieczeństwa danych;
• grafika komputerowa – zajmuje się wykorzystaniem techniki komputerowej do wizualizacji rzeczywistości;
• informatyka afektywna – obszarem jej zainteresowania jest budowanie systemów identyfikujących emocje użytkowników i reagujących na nie;
• informatyka medyczna – metoda opracowywania systemów, które analizują informacje wykorzystywane w opiece zdrowotnej.
• informatyka śledcza – dostarcza cyfrowych środków dowodowych odnoszących się do przestępstw popełnionych cyfrowo albo przy użyciu systemów elektronicznych,
• inżynieria oprogramowania – produkowanie oprogramowania;
• języki programowania – opracowywanie języków programowania, podstawowa dziedzina informatyki.
• programowanie komputerów – tworzenie kodu źródłowego programów komputerowych.
• sprzęt komputerowy – komputery oraz ich urządzenia peryferyjne;
• symulacja komputerowa – komputerowa symulacja z wykorzystująca modelowanie matematyczne,
• systemy informatyczne – tworzenie systemów informatycznych do celów użytkowych;
• sztuczna inteligencja – symulowanie inteligencji z użyciem komputera;
• teoria informacji – dyscyplina obejmująca problematykę informacji, w tym teorią przetwarzania oraz przesyłania informacji;
• webmastering – projektowanie, programowanie oraz publikacja serwisów internetowych.

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna, inaczej info-technologia lub IT to całokształt zagadnień, sposobów, środków oraz działań dotyczących przetwarzania informacji.
Technologia informacyjna to połączenie informatyki oraz telekomunikacji. Zajmuje się również programowaniem i sprzętem komputerowym, technologiami zajmującymi się gromadzeniem, przetwarzaniem, przekazywaniem, magazynowaniem, zabezpieczeniem oraz prezentacją informacji.
Jest to bardzo przydatna dziedzina dla użytkowników, ponieważ dostarcza im narzędzi do analizy, przetwarzania oraz zarządzania informacjami.

Środki technologii informacyjnej

Środkiem technologii informacyjnej jest komputer z jego urządzeniami peryferyjnymi i sieci komputerowe.
Narzędzia technologii informacyjnej
Do narzędzi IT zalicza się wszystkie urządzenia związane z przetwarzaniem i gromadzeniem informacji, np. komputer, klawiatura, skaner, dysk twardy, karty sieciowe, modemy, płyty CD, pamięci USB.

Podsumowując…

• Informatyka to dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych i techniki, której obszarem zainteresowania jest przetwarzanie informacji
• Technologia informacyjna, inaczej infotechnologia lub IT to całokształt zagadnień, sposobów, środków oraz działań dotyczących przetwarzania informacji.
• Informatyka jest dyscypliną naukową
• Technologia informacyjna jest jedną z dziedzin informatyki
• Technologia informacyjna zajmuje się tworzeniem komunikatów w różnego rodzaju mediach, wywieraniem przez nie wpływu na odbiorcę we wszystkich dziedzinach jego życia.
• Obszarem zainteresowania obu dziedzin jest przetwarzanie informacji.

Leave a Comment