Różnice między metalami a niemetalami

Metale są pierwiastkami chemicznymi, które charakteryzują się obecnością w sieci krystalicznej swobodnych elektronów lub inaczej mówiąc elektronów niewiązanych.

Właściwości metali:

– w stanie stałym tworzą na powierzchni połyskliwą warstwę,

– są ciągliwe,

– dobrze przewodzą ciepło,

– mają bardzo dobre przewodnictwo elektryczne,

– tworzą związki chemiczne o własnościach zasadowych,

– w temperaturze pokojowej mają stały stan skupienia (oprócz rtęci),

– topią się w wysokiej temperaturze,

– są bezwonne

Występowanie metali w przyrodzie

Metale występują w przyrodzie najczęściej w postaci rud, niektóre z nich występują tylko jako pierwiastki rodzime. W drodze różnych procesów metalurgicznych rudy przerabia się na metale. Metale mają szerokie zastosowanie w budownictwie, konstrukcji różnych maszyn i urządzeń.

W układzie okresowym większość pierwiastków stanowią właśnie metale.

Podział metali

Ze względu na ich miejsce w układzie okresowym oraz właściwości zasadniczy podział metali przedstawia się następująco:

metale ziem alkalicznych,

metale alkaliczne,

metale przejściowe,

metale ziem rzadkich

Definicja niemetali

                Jest to grupa pierwiastków chemicznych lub regenerycznych, które nie wykazują żadnych właściwości metalicznych. W przeciwieństwie do metali cechy niemetali są bardzo zróżnicowane.

W układzie okresowym występuje tylko 18 pierwiastków niemetalicznych.

Właściwości niemetali

–  są izolatorami, czyli słabo przewodzą energię elektryczną oraz ciepło,

– mają wysoką elektroujemność,

– za wyjątkiem gazów szlachetnych tlenki niemetali mają charakter kwasowy,

– mają niskie temperatury topnienia i wrzenia,

– w temperaturze pokojowej najczęściej przyjmują postać gazów

Występowanie niemetali w grupach układu okresowego:

– grupa 1 – wodór,

– grupa 14 – węgiel,

– grupa 15 – azot i fosfor,

– grupa 16 – tlen, siarka i selen,

– grupa 17 – halogeny (5 pierwiastków),

– grupa 18 – gazy szlachetne (6 pierwiastków)

Różnice jakie dostrzec można między metalami i niemetalami

Zasadniczą różnicę między metalami a niemetalami stanowią ich właściwości:

  1. Metale dobrze przewodzą ciepło, niemetale są jego izolatorami,
  2. Metale dobrze przewodzą energię elektryczną, niemetale są jej izolatorami,
  3. Metale tworzą związki chemiczne o charakterze zasadowym, tlenki niemetali mają charakter zasadowy,
  4. Metale mają wysoką temperaturę topnienia, temperatura topnienia niemetali jest znacznie niższa,
  5. Metale przyjmują stan stały a niemetale w temperaturze pokojowej mają stan gazowy

Dokonując podsumowania powyższych informacji należy pamiętać o:

  1. W układzie okresowym jest o wiele więcej metali niż niemetali,
  2. Metale są bezwonne, a niektóre z niemetali mają zapach,
  3. Metale w przyrodzie najczęściej występują w postaci rud,
  4. Metale można podzielić ze względu na ich właściwości a nie tylko w zależności od ich miejsca w układzie okresowym

One Thought to “Różnice między metalami a niemetalami”

Leave a Comment