Różnice między ciężarem a masą

Sprawdź czym się różni ciężar od masy: Wiele osób myli pojęcie „masy” z pojęciem „ciężaru”. Wynika to z błędnego oznaczania danej wielkości (ciężaru nie opisujemy za pomocą kilogramów) oraz języka potocznego właśnie. Ciężar jest stosunkiem masy do siły grawitacji i wyraża się w Newtonach. Nie jest zatem wagą danego obiektu. Tę wagę wyraża masa. Wynika z tego, że ciężar jest wielkością zmienną, a masa stałą. Poza tym masa jest wielkością skalarną, a ciężar wektorową. Ciężar a siła grawitacji Ciężar ciała zależy od siły grawitacji. To znaczy, że na księżycu ciężar…

Czytaj więcej