Różnice między helikopterem a śmigłowcem

Czym się różni śmigłowiec od helikoptera

Sprawdź czym się różni helikopter od śmigłowca:

Różnica między helikopterem a śmigłowcem sprowadza się głównie do języka polskiego. Moglibyśmy tutaj próbować nazywać śmigłowcem pojazdy latające, które potrzebują śmigieł aby wznieść się w powietrze i są pozbawione skrzydeł (wówczas jest to samolot lub aeroplan), a helikopterami byłyby tylko pewne ze śmigłowców. Aby zobrazować te teorie podam przykład śmigłowca wojskowego i helikoptera telewizyjnego. Wojskowy śmigłowiec jest dużo większy i ma inne możliwości i zastosowanie. Helikopter dziennikarski jest mały i szybki. Może zabrać na pokład tylko kilka (2-3) osób. Terminy te jednak są synonimiczne.

Różnice językowe

Termin „helikopter” wywodzi się z języka greckiego i oznacza dosłownie skręcające śmigło. Do języka polskiego został on zaproszony z języka angielskiego – helicopter. Dzięki śmigłom wytwarzana jest siła nośna unosząca ów pojazd w powietrze. Śmigłowiec natomiast, jest terminem polskim, który został stworzony aby nazwać helikopter w naszym języku. Pochodzi od wyrazu śmigło czyli elementu mechanicznego, które po wprawieniu w ruch napędową siłą mechaniczną umożliwia pojazdowi powietrznemu (samoloty, helikoptery właśnie, sterowce) oderwanie się od ziemi. Cząstka „-wiec” jest elementem słowotwórczym, za pomocą którego danemu obiektowi nadawana jest pewna cecha.

    Oto przykłady:

  • Latawiec – coś, co lata
  • Parowiec – coś, co wykorzystuje parę
  • Sterowiec – coś, czym da się sterować
  • Dmuchawiec – coś, w co można dmuchać
  • Śmigłowiec zatem – coś co ma śmigło

Podsumowując…

  • „Śmigłowiec” jest polskim słowem
  • „Helikopter” pochodzi z greckiego
  • Ewentualnie śmigłowcem można nazwać pojazd latający dużo większy od helikoptera