Różnice między atomem a cząsteczką

atom-czasteczka

Sprawdź czym się różni atom od cząsteczki:

Atom i cząsteczka nie są terminami synonimicznymi. Chociaż oba odnoszą się do chemii i fizyki i opisują bardzo małą cząstkę występującą w przyrodzie różnice między nimi są oczywiste.

Porównanie

Atom składa się z jądra oraz protonów i neutronów. Atom jest najmniejszą i niepodzielną cząstką znaną człowiekowi. Cząsteczka jest już związkiem atomów. Porównując do pudełka zapałek…wystarczy wyobrazić sobie, że atom to pojedyncza zapałka. Aby mieć do czynienia z pudełkiem zapałek potrzebujemy ich kilkadziesiąt. To jest taka cząsteczka. Przykładem naukowym jest tutaj atom tlenu i wodoru. Osobno nie tworzą żadnej cząsteczki ale w połączaniu już tak. Dwa atomy tlenu i jeden atom wodoru dają nam cząsteczkę wody – H2O. Sytuacja ta wygląda analogicznie w odniesieniu do każdej cząsteczki zbudowanej z atomów. Cząsteczkę tlenku wapnia tworzy tlen i wapń, cząsteczkę tlenku sodu tlen i sód. Czasem aby stworzyć daną cząsteczkę wystarczą dwa atomy, czasem potrzeba ich więcej. Dodatkowo atom zachowuje własności danego pierwiastka i bierze udział w reakcjach chemicznych. Cząsteczka przybiera już nowe właściwości charakterystyczne dla siebie. Mogą one znacznie różnić się od właściwości atomów, które się na nią składają.

Podsumowując…

  1. Atom jest najmniejszą cząstką znana nauce
  2. Cząsteczka zbudowana jest z atomów
  3. Atom zachowuje wszystkie właściwości pierwiastka
  4. Cząsteczka ma nowe właściwości będące wynikową właściwości cząstek składowych

Leave a Comment