Różnice między DSM IV a DSM V

Sprawdź różnice między DSM IV a DSM V –>>

DSM

Właśnie dlatego powstał Diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych (DSM).
Wyżej wymieniony podręcznik zawiera klasyfikację zaburzeń psychicznych i jest opracowywany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Wersje DSM

Do dnia dzisiejszego zostały wydane następujące wersje DSM:
• DSM-I (1952)
• DSM-II (1968)
• DSM-III (1980)
• DSM-IIIR (Revision, 1987)
• DSM-IV (1994)
• DSM-IVTR (TextRevision, 2000)
• DSM-5 (2013)

DSM IV

Zgodnie z DSM IV klasyfikacja stanowi pomoc w rozpoznawaniu choroby, przewidywaniu przebiegu oraz zaplanowaniu leczenia.

DSM IV składa się z kilku osi (V). Poszczególne osie zawierają klasyfikację zaburzeń klinicznych, osobowości, rozwojowych, stanów ogólnomedycznych, problemów psychospołecznych oraz środowiskowych oraz poziomu przystosowania,

Diagnoza uzupełniająca

Postawioną diagnozę uzupełnia się następującymi działaniami:
1. Ocena psychodynamiczna zajmuje się możliwymi metodami radzenia sobie ze strachem, opis przyczyn występowania oraz trwania choroby.
2. Rozpoznania różnicowego-polega na odrzuceniu występowania innych chorób
3. Rokowań-lekarz zbiera dane o pacjencie, o jego stanie psychicznym i fizycznym, a następnie ustala możliwości wyleczenia
4. Planu leczenia-metody oraz przebieg leczenia. Ważne jest odniesienie się tu również do stanu pacjenta oraz jego chęci współpracy z lekarzem.

Diagnozowane zaburzenia

Na podstawie DSM IV rozpoznaje się następujące zaburzenia:
1. Rozpoznawane u niemowląt, dzieci oraz młodzieży w wieku dorastania
2. Majaczenie, otępienie i inne zaburzenia poznawcze, w tym związane z utratą pamięci
3. Psychiczne, związane z ogólnym stanem zdrowia
4. Związane z substancją, czyli np. używaniem substancji psychoaktywnych
5. Schizofrenia i zaburzenia psychotyczne
6. Nastroju
7. Lękowe
8. Pod postacią somatyczną, np. zaburzenia rytmu serca
9. Pozorowane
10. Dysocjacyjne- odłączenie osoby od siebie
11. Seksualne oraz tożsamości płciowej
12. Odżywiania, np. bulimia,
13. Snu, np. bezsenność
14. Kontroli impulsów
15. Adaptacyjne
16. Osobowości
17. Inne stany będące obszarem zainteresowania klinicznego

W DMS-IV wyróżniono dwie grupy zaburzeń zachowania:
1a) zachowania (CD)
2b) opozycyjno – buntownicze (ODD).
DSM V
DSM-5 to następne wydanie podręcznika zaburzeń psychicznych, opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, które zostało opublikowane 18 maja 2013 roku.

Zmiany w DSM V

W DSM-5 zrezygnowano z diagnostyki wieloosiowej.
W DSM 5 został na nowo zdefiniowany autyzm. Stosowana przez DSM -V definicja autyzmu jest znacznie węższa, niż umożliwiają to kryteria wymienione w DSM-IV z 1994 r.
W DSM V wyłączono z definicji autyzmu dwie podkategorie zespól Aspergera i PDD-NOS
W DSM- V wyrażone są trzy kryteria diagnozowania autyzmu. Osoba u której występuje autyzm musi przejawiać następujące cechy:
1. Ciągłe nieprawidłowości w zakresie komunikacji społecznej oraz interakcji.
2. Ograniczone, powtarzające się modele zachowań, zainteresowań oraz aktywności.
Wymienione objawy muszą być widoczne już w okresie wczesnego dzieciństwa.

Podsumowując…

W DSM V wprowadzono następujące zmiany:
• Zaniechano podziału schizofrenii na podtypy,
• Rozdzielono rozpoznanie agorafobii oraz zespołu lęku panicznego
• W rozdziale zaburzeń związanych z substancjami oraz uzależnień wyłączono kategorię nadużywania, w zamian za to dodane zostały kryteria dla zespołu odstawienia marihuany oraz kofeiny.
• Zamiast otępienia używa nowego określenia łagodnego albo dużego zaburzenia neuropoznawczego
• Zmieniono kryteria dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości.

Leave a Comment