Artykuły napisane w kategorii " diagnoza "

  • Różnice między DSM IV a DSM V

    Różnice między DSM IV a DSM V

    Sprawdź różnice między DSM IV a DSM V –>> DSM Właśnie dlatego powstał Diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych (DSM). Wyżej wymieniony podręcznik zawiera klasyfikację zaburzeń psychicznych i jest opracowywany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. […]