Różnice między telewizorem LCD a plazmą

plazma-lcd

Nowoczesne rozwiązania TV

Aktualnie na rynku mamy dostępne telewizory wykonane w kilku technologiach. Do najpopularniejszych zaliczyć należy telewizory plazmowe, LCD oraz LED. Spróbujmy w tym tekście porównać właśnie telewizor LCD z popularną „plazmą”.

Telewizor LCD

Technologia ta stanowiła prawdziwy przełom na rynku. Telewizory kineskopowe zostały nagle zastąpione przez cienkie, stosunkowo lekkie i płaskie urządzenia, które można powiesić na ścianie.  Ekran w telewizorach LCD jest ciekłokrystaliczny, zbudowany z dwóch warstw kryształów, które to znajdują się między dwoma profilowanymi powierzchniami.  Powoduje to układanie promieni świetlnych, jak również ich całkowitą blokadę w zależności od trybu pracy. Ekran składa się z pikseli, a każdy piksel z subpikseli, które mieszając się, tworzą rzeczywisty i pożądany kolor wyświetlanego obrazu.

Telewizor plazmowy

Telewizory plazmowe  do tworzenia obrazu wykorzystują plazmę oraz luminofor. Piksele składają  się z trzech komór, które to wypełnione są gazami takimi jak ksenon i neon. Doprowadza się je do stanu plazmy, które zjonizowane zaczynają świecić. Pobudza to luminofor do pracy, co z kolei owocuje produkcją światła w odpowiednim kolorze. Tysiące świecących pikseli tworzy obraz, który widzimy.

Podsumowanie…

Zasadniczą różnicą między technologią plazmową, a LCD polega na tym, że ekrany plazmowe świecą  światłem własnym i nie muszą być podświetlane dodatkowym źródłem światła.

  1. LCD ma ekran ciekłokrystaliczny, dwuwarstwowy.
  2. W technologii LCD mamy do czynienia z pikselami i subpikselami
  3. Telewizor plazmowy wypełniony jest kolorowymi gazami
  4. Różnią się w budowie i wykorzystywanej technologi projekcji obrazu

Leave a Comment