Różnice między kontrolą a nadzorem

Podobne efekty Zarówno nadzór jak i kontrola mają podobny cel i efekt. Różnią się jednak one między sobą w sposobie wykonywania tych czynności. Pewnie dlatego wiele osób myli te terminy. Nie popełniają one jakiejś strasznej gafy, warto jednak pamiętać, że pojęcia te nie oznaczają tego samego. Kontrola Kontrolą nazwiemy porównywanie stanu rzeczywistego jakiegoś procesu czy działania ze stanem wymaganym, wyznaczonym przez przyjęte normy i oczekiwania. Kontrola jest procesem wyrywkowym, który może mieć miejsce regularnie i cyklicznie, bądź w sposób niespodziewany i zaskakujący. Podstawowymi funkcjami kontroli jest ocenianie, sprawdzanie i wyciąganie…

Czytaj więcej