Różnice między mikrofonem dynamicznym a pojemnościowym

Mikrofon dynamiczny jest inaczej zwany mikrofonem magnetoelektrycznym.

Działanie tego mikrofonu polega na tym, iż fale dźwiękowe poruszają cienką membranę, która cechuje się elastycznością. Membrana jest połączona z cewką, która jest umieszczona w polu magnetycznym o dużym natężeniu. Działanie te powoduje, iż na zaciskach cewki generuje się siła elektrodynamiczna. Mikrofon ten jest prosty i nie wymaga zewnętrznego zasilania. Mikrofon dynamiczny w 1931 roku opatentowali W. C. Wenete oraz A. C. Thuras z firmy Bell Labs.

W mikrofonach dynamicznych ze względu na dość ciężką cewkę, co utrudnia mikrofonowi przetwarzanie wyższych częstotliwości i szybkich impulsów. Mikrofony dynamiczne można podzielić na: mikrofony cewkowe i mikrofony wstęgowe.

                Mikrofon pojemnościowy jest to inaczej mikrofon elektrostatyczny. Składa się on z dwóch elektrod, które są podłączone do źródła napięcia stałego. Jedna z tych elektrod jest elektrodą nieruchomą, druga zaś jest membraną, która jest wystawiona na działanie fal dźwiękowych. Żeby sygnał wyjściowy takiego mikrofonu był wysoki, należy ustawić membranę na wysoki potencjał względem nieruchomej membrany. Mikrofony te mają bardzo małą masę układu drgającego, co jest dla nich bardzo charakterystyczną cechą. Membrana ta jest wykonana z bardzo cienkiej folii. Taki mikrofon równomiernie przenosi szerokie pasmo częstotliwości. Są to mikrofony profesjonalne. Wyróżniamy dwa typy takich mikrofonów: elektretowy i wielkiej częstotliwości.

                Jakie są różnice między mikrofonem dynamicznym a pojemnościowym?

            Mikrofon dynamiczny i pojemnościowy różnią się od siebie następującymi cechami:

 1. Mają inną budowę: różnią się wielkością cewki, elektrodami oraz membraną,
 2. Mikrofony pojemnościowe posiadają szersze pasmo przenoszenia niż dynamiczne,
 3. Mikrofony pojemnościowe są głośniejsze od dynamicznych,
 4. Mikrofony dynamiczne nie są tak czułe na dźwięki niż pojemnościowe,
 5. Mikrofony pojemnościowe wymagają zasilania zewnętrznego a mikrofony dynamiczne pracują bez takiego zasilania,
 6. Mikrofony dynamiczne są bardziej odporne na warunki zewnętrzne (np. wilgoć) niż pojemnościowe, które są bardzo czułe,
 7. Jakoś brzmienia mikrofonów pojemnościowych jest lepsza niż dynamicznych,

Podsumowując:

 1. Mikrofonów pojemnościowych częściej używa się w warunkach studyjnych ze względu na ich czułość,
 2. Mikrofony dynamiczne często są wykorzystywane w trakcie koncertów plenerowych ze względu na ich wytrzymałość,
 3. Mikrofonów pojemnościowych używa się np. do nagłaśniania bębnów, czy też orkiestr lub chórów,
 4. Mikrofony pojemnościowe ze względu na swoją profesjonalność są znacznie droższe od dynamicznych

Leave a Comment