Różnice między elektrownią jądrową a węglową

Sprawdź różnice między elektrownią jądrową a węglową >>

Elektrownia węglowa

Elektrownia węglowa to elektrownia cieplna, w której paliwem jest węgiel brunatny albo węgiel kamienny.
Budowa elektrowni węglowej
Elektrownia węglowa to elektrownia parowa, której główne podzespoły odpowiedzialne za konwersję energii to: kondensacyjna turbina parowa, kocioł na pare, skraplacz, zasilająca pompa.
Aby podnieść sprawność cieplną obiegu używa się zwykle następujących urządzeń: podgrzewaczy wtórnym (najczęściej dwóch) oraz podgrzewaczy regeneracyjnych (5-11 sztuk)

W związku z tym, że w wyniku spalania węgla powstają trujące związki siarki, azotu i pył, stosuje się instalację służącą do odsiarczania, odazotowania oraz odpylania spalin.
Wpływ spalin węglowych na zdrowie człowieka
Nie od dziś wiadomo, że spaliny węglowe są bardzo szkodliwe dla zdrowia każdego człowieka. Polska słynie z elektrowni węglowych. W naszym kraju znajduje się ponad 50 elektrowni oraz elektrociepłowni węglowych o dużej i średniej mocy.
Emitują zanieczyszczenia w ogromnych ilościach, można powiedzieć nawet, że są to tysiące ton. Ludzie są narażeni na wdychanie szkodliwych gazów (tlenek siarki i azotu), cząsteczek pyłów oraz metali ciężkich.
Te szkodliwe związki powstają w wyniku emisji sadzy i popiołu oraz przemian chemicznych tlenków azotu oraz siarki. Wspomniane substancje mają bardzo szkodliwy wpływ na układ oddechowy i krwionośny, co może prowadzić nawet do śmierci.
Szacuje się, że w wyniku wdychania spalin węglowych corocznie umiera prawie 5,5 tysiąca osób. Jest to więcej, niż osób, które ponoszą śmierć w wypadkach drogowych.

Elektrownia jądrowa

Elektrownia jądrowa, inaczej atomową to obiekt przemysłowo-energetyczny , który wytwarza energią w wyniku wykorzystania energii powstałej na skutek rozszczepienia jąder atomów (najczęściej uranu).
Czasami uran zostaje wzbogacony o izotop 235U.
Zagrożenia związane z eksploatacją
Przede wszystkim zagrożenie stanowią produkty rozszczepienia, które występują w reaktorze jądrowym, zbierające się podczas pracy reaktora.

Gdyby wydostały się one na zewnątrz, to spowodowałyby napromieniowanie ludzi oraz innych organizmów, np. roślin lub zwierząt.

Najgorsze jest to, że atomy nie przestają promieniować w momencie zakończenia, czy przerwania reakcji łańcuchowej. To powoduje, że po zakończeniu reakcji reaktor jądrowy nadal się nagrzewa.

W związku z tym, awarie reaktorowe, zazwyczaj kończą się uszkodzeniem albo zniszczeniem rdzenia reaktora.
Najbardziej znane są cztery awarie reaktorowe. Pierwsza miała miejsce w elektrowni jądrowej w Lucens w Szwajcarii w 1969 r., kolejna w Three Mile Island w USA w 1979 roku. Następna, chyba najbardziej znana w Czarnobylu na terenie byłego ZSRR w 1986 r.
Najnowsza katastrofa związana z elektrownią jądrową wydarzyła się w Fukushimie (Japonia) w 2011 roku.

Elektrownie jądrowe w Polsce

W Polsce nie występują elektrownie jądrowe. Jednak w dniu 4 stycznia 2005 rząd ratyfikował dokument o nazwie Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, który zwraca uwagę na potrzebę zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i konieczność wybudowania elektrowni jądrowej. Wzywa również do jak najszybszego rozpoczęcia debaty społecznej w sprawie elektrowni.

Podsumowując…

• Elektrownie węglowe są tanie w eksploatacji
• Elektrownie węglowe są bardzo niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia, ze względu na spaliny węglowe.
• Z elektrowniami jądrowymi wiąże się wiele obaw. Znanych jest kilka awarii rdzenia reaktora jądrowego, które były katastrofalne w skutkach.
• W elektrowniach węglowych paliwem jest węgiel brunatny lub kamienny, w elektrowni jądrowej jest to ciepło uzyskane na skutek rozszczepienia jąder atomów
• W Polsce nie ma elektrowni jądrowych
• Ostatnia awaria reaktora jądrowego miała miejsce w Japonii, w 2011 roku.

Leave a Comment