Artykuły napisane w kategorii " zerowanie "

  • Różnice między uziemieniem i zerowaniem

    Sprawdź czym się różni uziemienie od zerowania: Zarówno „uziemienie” jak i „zerowanie” są terminami używanymi w opisywaniu instalacji elektrycznych. Warto w tym momencie zauważyć, że zerowanie jest już metodą przestarzałą. Ma to związek z […]