Artykuły napisane w kategorii " fenotyp "

  • Różnice między genotypem a fenotypem

    Sprawdź czym się różni genotyp od fenotypu: Genotyp to zespół wszystkich  genów który warunkuje całość właściwości dziedzicznych danego organizmu. Każdy organizm posiada swój indywidualny genotyp określający jego rozwój. Jest on inny niż genotypy odrębnych […]