Różnice między genotypem a fenotypem

Sprawdź czym się różni genotyp od fenotypu: Genotyp to zespół wszystkich  genów który warunkuje całość właściwości dziedzicznych danego organizmu. Każdy organizm posiada swój indywidualny genotyp określający jego rozwój. Jest on inny niż genotypy odrębnych gatunków. Genotyp jest zawsze indywidualny, choć zdarzają się przypadki, że jest taki sam dla dwóch organizmów. Przykładem mogą tu być bliźnięta jednojajowe.  Panujące warunki środowiska naturalnego dla danego organizmu wpływają na wykształcenie cech zewnętrznych, czyli właśni fenotypu. Fenotyp jest zespołem morfologicznych, anatomicznych, fizjologicznych i biochemicznych cech danego organizmu żywego wykształconego podczas jego rozwoju osobniczego. Cechy Najlepiej…

Czytaj więcej