Różnice między demokracją pośrednią a bezpośrednią

Sprawdź różnice między demokracją pośrednią a bezpośrednią >> Demokracja również w czasach obecnych wzbudza żywą dyskusję. Jak powiedział Winston Churchill, że demokracja nie jest ustrojem bezbłędnym, ale najlepszym jak dotychczas wymyślono. Słowa te są nadal aktualne. Biorąc pod uwagę założenia demokracji, to powinna być ona najlepszym możliwym ustrojem. W końcu demokracja wywodzi się od greckiego sformułowania demos kratos, czyli rządów ludu. Obecnie występuje demokracja pośrednia, na początku dominowała demokracja bezpośrednia. Czy one się różniły? Demokracja Demokracja to ustrój polityczny oraz sposób sprawowania władzy, w którym podstawą władzy jest wola większości…

Czytaj więcej