Różnice pomiędzy bezpieczeństwem międzynarodowym, narodowym i wewnętrznym

Sprawdź różnice pomiędzy bezpieczeństwem międzynarodowym, narodowym i wewnętrznym >> Samo pojęcie bezpieczeństwa, można rozumieć w bardzo różny sposób, ale w kontekście bezpieczeństwa krajowego, najlepiej wybrać najbardziej ogólną definicję. Bezpieczeństwo jest stanem, dającym poczucie pewności istnienia oraz szanse na rozwój jednostki. Stanowi jedną z podstawowych potrzeb ludzi. Wiąże się z akceptowalnym poziomem ryzyka utraty czegoś, dla życia, zdrowia, czy uczuć. Podziały bezpieczeństwa Ze względu na obszar jaki obejmuje bezpieczeństwo możemy podzielić na: • międzynarodowe • globalne, • regionalne, • narodowe. Ze względu na odniesienie do obszaru państwa bezpieczeństwo dzielimy na: •…

Czytaj więcej