Różnice między budynkiem a budowlą

różnice między budynkiem a budowlą

Sprawdź czym się różni budynek od budowli: Choć terminy te często stosuje się zamiennie, nie oznaczają one dokładnie tego samego. Po prostu budowla nie jest budynkiem. Bo czy na przykład mury obronne są budynkiem, lub czy budynkiem jest pomnik? Budowla a budynek na przykładach Aby w pełni zrozumieć tę różnice najłatwiej posłużyć się przykładami. Budowle to tunele, estakady, drogi, śluzy zapory, maszty, przepusty, wiadukty, mosty, przejazdy czy linie kolejowe. Jak łatwo się domyślić zatem, budowlą jest taka działalność człowieka, której efektem jest powstanie obiektu budowlanego, niebędącego budynkiem mieszkalnym. Nie da…

Czytaj więcej