genotyp-fenotyp

Różnica między genotypem a fenotypem