enzym-ligaza

Różnice między enzymem restrykcyjnym a ligazą