Różnice między cyfrą a liczbą

cyfra-liczba

Czym się różni cyfra od liczby? Sprawdź:

Otóż ma. Nie każdą cyfrę nazwiemy liczbą. Poza tym tak jak komórki są częścią tkanek tak cyfry są częścią liczb.

Jakie mamy cyfry?

Cyfr mamy 10. Oto one: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Liczb mamy nieskończenie wiele. Dlaczego? Otóż liczba nazwiemy każdy wynik dodawania cyfr. Może on być jednocyfrowy (wtedy dalej mamy do czynienia z cyfrą, która jest jednocześnie liczbą) lub dwu i więcej cyfrowy. Np. 7+8 = 15.

„15” jest tu zatem liczbą i składa się z dwóch cyfr „1” oraz „5”. Liczba jest też 109637 i składa się z cyfr „1” „0” „9” „6” „3” „7”. Rzecz ma się identycznie w przypadku odejmowania. Może wówczas dojść do sytuacji, w której mamy do czynienie z liczbą ujemną, a którą wciąż możemy zapisać za pomocą pojedynczej cyfry poprzedzonej znakiem „-”. Dlatego liczb jest nieskończenie wiele, gdyż dowolny ciąg cyfr będzie w konsekwencji jakąś dowolną liczba.

A jakie liczby?

Liczby dzielimy na naturalne i na nienaturalne, dodatnie i ujemne. Zarówno cyfry jak i liczby mogą być parzyste (podzielne przez 2) jak i nieparzyste (niepodzielne przez 2) . Dodatkowo wyróżniamy liczby pierwsze, które podzielne są tylko przez 1 i przez siebie samą (np. liczba 3, która jest jednocześnie cyfrą).

Podsumowując…

 1. Cyfry to znaki matematyczne z zamkniętego zbioru od 0 do 9
 2. Liczby są zbiorem otwartym, jest ich nieskończenie wiele, są ciągiem cyfr
 3. Liczby są jedno, dwu i więcej cyfrowe
 4. Liczby to wynik dodawania odejmowania od siebie cyfr
 5. Podział na rodzaje jest większy wśród liczb niż wśród cyfr

5 Thoughts to “Różnice między cyfrą a liczbą”

 1. Mateusz

  Przykro mi pisać, ale jest tu wiele błędów. Nie polecam tego artykułu. Na przykład pomylone są pojęcia zamkniętości (co to znaczy?) i otwartości zbiorów ze skończonością i nieskończonością zbiorów. Ponadto liczba cyfr zależy od systemu pozycyjnego. Ponadto za pomocą dodawania i odejmowania cyfr nie otrzymamy liczby 1/2. Jest jeszcze więcej.

 2. Anna

  Zgodzę się z powyższym – do poprawki.

 3. Andrzej

  Jak to się odnosi do stwierdzenia, że:
  Cyfra to umowny znak pisarski służący do zapisywania liczb

 4. Henryk

  Cyfry to znaki graficzne służące do zapisywania liczb. Ich ilość zależy od systemu pozycyjnego i wynosi od dwóch w systemie binarnym przez osiem w systemie ósemkowym, dziesięć w dziesiętnym i szesnaście w szesnastkowym po dwadzieścia w dwudziestkowym. Możliwe jest stworzenie nieskończenie wiele systemów liczbowych pozycyjnych.

Leave a Comment