Różnice między cyfrą a liczbą

cyfra-liczba

Czym się różni cyfra od liczby? Sprawdź:

Otóż ma. Nie każdą cyfrę nazwiemy liczbą. Poza tym tak jak komórki są częścią tkanek tak cyfry są częścią liczb.

Jakie mamy cyfry?

Cyfr mamy 10. Oto one: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Liczb mamy nieskończenie wiele. Dlaczego? Otóż liczba nazwiemy każdy wynik dodawania cyfr. Może on być jednocyfrowy (wtedy dalej mamy do czynienia z cyfrą, która jest jednocześnie liczbą) lub dwu i więcej cyfrowy. Np. 7+8 = 15.

„15” jest tu zatem liczbą i składa się z dwóch cyfr „1” oraz „5”. Liczba jest też 109637 i składa się z cyfr „1” „0” „9” „6” „3” „7”. Rzecz ma się identycznie w przypadku odejmowania. Może wówczas dojść do sytuacji, w której mamy do czynienie z liczbą ujemną, a którą wciąż możemy zapisać za pomocą pojedynczej cyfry poprzedzonej znakiem „-”. Dlatego liczb jest nieskończenie wiele, gdyż dowolny ciąg cyfr będzie w konsekwencji jakąś dowolną liczba.

A jakie liczby?

Liczby dzielimy na naturalne i na nienaturalne, dodatnie i ujemne. Zarówno cyfry jak i liczby mogą być parzyste (podzielne przez 2) jak i nieparzyste (niepodzielne przez 2) . Dodatkowo wyróżniamy liczby pierwsze, które podzielne są tylko przez 1 i przez siebie samą (np. liczba 3, która jest jednocześnie cyfrą).

Podsumowując…

  1. Cyfry to znaki matematyczne z zamkniętego zbioru od 0 do 9
  2. Liczby są zbiorem otwartym, jest ich nieskończenie wiele, są ciągiem cyfr
  3. Liczby są jedno, dwu i więcej cyfrowe
  4. Liczby to wynik dodawania odejmowania od siebie cyfr
  5. Podział na rodzaje jest większy wśród liczb niż wśród cyfr