Różnice między enklawą a eksklawą

Czym się różni enklawa od eksklawy