Artykuły napisane w kategorii " czym się różni "

 • Różnice między DVD–R a DVD+R

  Sprawdź czym się różni DVD+R od DVD-R: Użytkownicy płyt DVD często zadają sobie to pytanie. Warto na wstępie zauważyć, że płyty DVD-R są starsze względem swoich następców, czyli płyt DVD+R. Co za tym idzie, […]


 • Różnice między grafiką wektorowa a bitmapową

  Zastosowanie typów grafik Skalę obiektów wykonanych w grafice wektorowej można powiększać lub zmieniać bez uszczerbku na jakości. Obraz taki może być wyświetlany w maksymalnej dla nośnika rozdzielczości. Obracanie obrazu nie zniekształca go, powodując pogarszanie […]


 • Różnice między grafiką rastrową a grafiką wektorową

  Czym się różni grafika rastrowa od grafiki wektorowej? Sprawdź: Wyróżniamy dwa podstawowe typy grafiki. Oczywiście chodzi tutaj o grafikę rastrową i wektorową. Grafika rastrowa stosuje wyświetlanie obrazu wykorzystując poziomo – pionową siatkę pokolorowanych pikseli […]


 • Różnice między cyfrą a liczbą

  Czym się różni cyfra od liczby? Sprawdź: Otóż ma. Nie każdą cyfrę nazwiemy liczbą. Poza tym tak jak komórki są częścią tkanek tak cyfry są częścią liczb. Jakie mamy cyfry? Cyfr mamy 10. Oto […]


 • Różnice między żonkilem a narcyzem

  Sprawdź czym się różni żonkil od narcyza: Zdarza się w języku polskim, że do określenia tego samego obiektu używamy dwóch różnych słów. Terminy „narcyz” i „żonkil” opisują tę sama roślinę. Jest to wieloletnia roślina […]


 • Różnica między królikiem a zającem

  Sprawdź czym się różni Królik od Zająca: Króliki i zające należą do tej samej rodziny – zajęczaków. Pozornie obydwa gatunki wykazują wiele cech wspólnych oraz podobieństwo zewnętrzne, co często prowadzi do błędnego rozpoznania gatunku […]