Artykuły napisane w kategorii " Świat nauki "

 • Różnice między ciężarem a masą

  Sprawdź czym się różni ciężar od masy: Wiele osób myli pojęcie „masy” z pojęciem „ciężaru”. Wynika to z błędnego oznaczania danej wielkości (ciężaru nie opisujemy za pomocą kilogramów) oraz języka potocznego właśnie. Ciężar jest […]


 • Różnice między etyką a moralnością

  Sprawdź czym się różni etyka od moralności: Chociaż są to różne pojęcia, często są mylone lub stosowane zamiennie. Używanie określeń  tych wywołuje wiele niejasności i wymaga ustalenia znaczeń, w jakich są one stosowane. Bo […]


 • Różnice między chowem a hodowlą

  SPRAWDŹ czym się różni Chów od Hodowli: Zarówno termin „chów” jak i termin „hodowla” odnosi się do hodowli zwierząt. Po co w takim razie to rozróżnienie? Otóż zwierzęta są hodowane w rożnym celu, stąd […]


 • Różnice między atomem a cząsteczką

  Sprawdź czym się różni atom od cząsteczki: Atom i cząsteczka nie są terminami synonimicznymi. Chociaż oba odnoszą się do chemii i fizyki i opisują bardzo małą cząstkę występującą w przyrodzie różnice między nimi są […]


 • Różnice między genotypem a fenotypem

  Sprawdź czym się różni genotyp od fenotypu: Genotyp to zespół wszystkich  genów który warunkuje całość właściwości dziedzicznych danego organizmu. Każdy organizm posiada swój indywidualny genotyp określający jego rozwój. Jest on inny niż genotypy odrębnych […]


 • Różnice między uziemieniem i zerowaniem

  Sprawdź czym się różni uziemienie od zerowania: Zarówno „uziemienie” jak i „zerowanie” są terminami używanymi w opisywaniu instalacji elektrycznych. Warto w tym momencie zauważyć, że zerowanie jest już metodą przestarzałą. Ma to związek z […]


 • Różnice między enzymem restrykcyjnym a ligazą

  Sprawdź czym się różni Ligaza od Enzymu restrykcyjnego: Oba terminy są dość skomplikowane i trudno w zasadzie pomylić ich znaczenia, nie wiedząc co dokładnie oznaczają. Dlatego w pierwszej kolejności wyjaśnijmy je, a następnie wskażmy […]


 • Różnice między cyfrą a liczbą

  Czym się różni cyfra od liczby? Sprawdź: Otóż ma. Nie każdą cyfrę nazwiemy liczbą. Poza tym tak jak komórki są częścią tkanek tak cyfry są częścią liczb. Jakie mamy cyfry? Cyfr mamy 10. Oto […]


 • Różnice między żonkilem a narcyzem

  Sprawdź czym się różni żonkil od narcyza: Zdarza się w języku polskim, że do określenia tego samego obiektu używamy dwóch różnych słów. Terminy „narcyz” i „żonkil” opisują tę sama roślinę. Jest to wieloletnia roślina […]


 • Różnica między królikiem a zającem

  Sprawdź czym się różni Królik od Zająca: Króliki i zające należą do tej samej rodziny – zajęczaków. Pozornie obydwa gatunki wykazują wiele cech wspólnych oraz podobieństwo zewnętrzne, co często prowadzi do błędnego rozpoznania gatunku […]