Artykuły napisane w kategorii " Biologia "

  • Różnice między genotypem a fenotypem

    Sprawdź czym się różni genotyp od fenotypu: Genotyp to zespół wszystkich  genów który warunkuje całość właściwości dziedzicznych danego organizmu. Każdy organizm posiada swój indywidualny genotyp określający jego rozwój. Jest on inny niż genotypy odrębnych […]


  • Różnice między enzymem restrykcyjnym a ligazą

    Sprawdź czym się różni Ligaza od Enzymu restrykcyjnego: Oba terminy są dość skomplikowane i trudno w zasadzie pomylić ich znaczenia, nie wiedząc co dokładnie oznaczają. Dlatego w pierwszej kolejności wyjaśnijmy je, a następnie wskażmy […]